Nasza Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 3. Analiza ekonomiczna i finansowa księgowanych firm pod kątem zyskowności i przepływu środków pieniężnych
 4. Sporządzanie informacji o rozliczeniach pieniężnych z kontrahentami
 5. Prowadzenie elektronicznych rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych pracodawcy i pracowników
 6. Obsługa kadrowa oraz prowadzenie całokształtu rozliczeń wynagrodzeń pracowników
 7. Sporządzanie informacji z zakresu ochrony środowiska dla Urzędów Marszałkowskich
 8. Usługi księgowe dla zakładów pracy chronionej w pełnym zakresie
 9. Nadzór księgowy obsługiwanych firm
 10. Doradztwo podatkowe i opinie podatkowe
 11. Sporządzanie na zlecenie podatnika wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej do organów Ministra Finansów
 12. Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz prowadzenia spraw w sądach
 13. Dostęp zdalny do „panelu klienta”, który umożliwia przeglądanie rozrachunków z kontrahentami, sprawdzanie wyliczonych podatków i składek (tutaj prosimy o kontakt)
 14. Pomoc prawna i podatkowa dla noworzopoczynających podatników